Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowy średni kurs złotego w stosunku do euro

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. od 1 stycznia 2024 r. ogłoszono aktualne progi unijne, ich równowartości w złotych oraz równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowią kwoty, o których mowa w załączniku do obwieszczenia oraz kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, który wynosi 4,6371.

O autorze

Zobacz inne posty

No Related Post